Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hvězda-Vánoční divadelní scénka pro děti

HVĚZDA -Vánoční divadelní scénka pro děti

Píseň:……

 

Vypravěč:

Je Štědrý večer a v nevelkém městském bytě chystá matka večeři, otec prostírá stůl a malý Filip si hraje s kostkami. Vše probíhá v tichosti a nezasvěcenému pozorovateli by se zdálo, že i v lásce. Štědrý večer je vždycky kouzelný a své kouzlo přinesl i Filipovi.   Rodina povečeřela, rozdali si dárky a otec odvedl Filipa do jeho pokojíčku, kde ho uložil ke spánku. Filip v polospánku řekne otci:

Filip: „Tatínku, já tě mám rád.“

Otec: „Já tě, synku, mám také moc rád. Nikdy nezapomeň, že jsi můj syn, můj Filip… Starej se o maminku a buď hodný.“

Otec: rozsvítí stromeček, pohladí Filipa, odejde do pokoje a řekne ženě:

Otec:„Nemusíme se rozvést, nechceš si to ještě rozmyslet?“

Žena: „Ne, už je rozhodnuto. “

Otec:   odejde.

 

Píseň:……

Scéna u stromečku

Filip: sedí na posteli, prohlíží si stromeček a najednou si všimne figurky anděla. Sundá ji ze stromečku, vyndá háček a řekne:

Filip: „Ty jsi hezká hračka, budeme si spolu hrát… Jak ti říkají?“

Anděl: „Já nejsem hračka, jsem anděl.“

Filip: „Tak ty seš anděl? Já jsem Filip, budeš si se mnou hrát?“

Anděl: „Budu a rád.“

Filip: „Jak to, že jsi tak maličký, když jsi živý? Ty jsi Paleček?“

Anděl: „To se může změnit, nemusím být vždycky maličký.“

Filip: „Ty můžeš vyrůst? Tak mi to ukaž.“

Anděl se zvětší, má bílé roucho, stříbrný pás, čelenku  a křídla.(Vystoupí do popředí).

Filip jej obchází, prohlíží si jej, sahá na křídlo a zeptá  se:

Filip:  „To máš od labutě?“

Anděl: „Ne, od Boha…To mi stvořil Bůh“.

Filip:  „Co to je stvořil? To tě uplácal z modelíny a ty ses začal hýbat?“

Anděl: „Vdechl mi duši.“

Filip: „Říkal jsi duši? A zlobíš taky?“

Anděl: „Ne, to ne.“

Filip: „Já zlobím pořád, ale vůbec nevím proč. Maminka se pak rozčiluje.“

Anděl pohladí Filipa a zmenší se ve figurku ve Filipově ruce.(Odejde do ústraní). Filip vezme figurku.

Filip: „Ty seš už zase maličkej?“

Před Filipem se objeví matka a Filip jí ukazuje andílka.

Filip: „Maminko, podívej, já mám anděla… a on se umí zvětšovat… a taky mluví.“

Matka: „Filípku, ty mudrlante, už spinkej, ,… třeba se ti o něm bude zdát.“

Filip: „Maminko, že se od nás tatínek nerozvede.“

Matka: „Tatínek ti něco říkal?“

Filip: „Ano, že nás má rád.“

Matka Filipa přikryje, políbí, zhasne světla a odejde z pokoje.

Píseň:……

Filip přistoupí k zábradlí a rozhlíží se (po městě). Na okamžik zazáří světlo. Za Filipa se postaví anděl.

Filip: „Co to bylo? … To byla hvězda,… já jsem ji viděl… spadla na kostel…Jdu si pro ni.“ (pokouší se přelézt zábradlí).

Anděl: „To nemůžeš, ublížil by sis.“

Filip (rozčileně): „Tam dole je hvězda, já jsem ji viděl, spadla na kostel…Že mi jim ukážeš, já jsem si ještě nikdy nesáhl na hvězdu.“

Anděl: „Ty by sis chtěl sáhnout na hvězdu?“

Filip: „Chtěl. Položil bych ji tady na stolek, ona by svítila  a už nikdy by tu nebyla tma.“

Anděl: „Ty se bojíš tmy?“

Filip: „Bojím… a taky se bojím o maminku a o tatínka.“

Anděl: „Něco jim hrozí?“

Filip: „Aby se nerozvedli. To bych pak musel do dětského domova.(obejme anděla) Že mě neopustíš? Budeš se mnou i kdyby se naši rozvedli?“

Anděl: „Nic se neboj, všechno dobře dopadne. Já tě nikdy neopustím.“

Filip se začne oblékat a obuje si bačkůrky.

Anděl: „Co to děláš?“

Filip: „Jdeme pro tu hvězdu.“

Anděl: „Jak to chceš udělat? Maminka tě nepustí.“

Filip ukáže na zábradlí: „Jdeme tudy… máš přece křídla jako labuť a ty taky lítají.“

Píseň:……

VYPRAVĚČ:

„Není důležité, jak se Filip dostal na ulici. Vykračoval si v bačkůrkách, v bundě přes pyžamo a v čepici nakřivo. Zmenšeného anděla zasunul opatrně do kapsy, ale hlavičku mu nechal venku. Musel se přece rozhlížet… Cestou potkával lidi, kteří udiveně hleděli na osamělé dítě v setmělé ulici. Anděl radil Filipovi, kudy má jít a nabádal ho, aby se nezastavoval. Na své cestě za hvězdou potkal Filip kočího v bryčce, ten mu navlékl na zkřehlé ručičky rukavice, a potkal i dva krasobruslaře. Ti ho povozili po ledě a ukázali mu cestu ke kostelu. Pobavila je jeho víra, že si domů odnese hvězdu spadlou z nebe. Filip s andělem v kapse došel šťastně ke kostelu.

Píseň:……

Filip se začne rozhlížet po zemi a spatří třpytivou kuličku, chvíli se na ni dívá a pak ji zvedne.

Filip: „Ty jsi ta hvězda?... Jsi tak maličká… a nehřeješ. Asi je ti zima.“

Schová ji v dlaních a dýchá na ni. Přitom dojde k betlému, který si prohlíží. Přistoupí k němu anděl v civilním oblečení. Filip je překvapen.

Filip: „Jejej, ty vypadáš jako můj anděl ale chybí ti křídla.“

Anděl: „Jsem tvůj anděl.“

Filip mu ukáže kuličku

Filip: „Že je krásná.“

Anděl: „Moc krásná, schovej si ji, třeba ti někdy zahřeje srdíčko.“

Filip schová kuličku do kapsy a otočí se k betlému.

Filip: „Ty lidičky jsou legrační. Jsou živí?“

Anděl: „Ne, to je betlém.“

Filip: „Co je to betlém?“

Anděl: „Betlém je město, ve kterém se narodil náš Pán Ježíš Kristus.“

Filip: „Kdo je Ježíš Kristus?“

Od oltáře se ozve: „Já jsem to.“

Anděl s Filipem se otočí k oltáři a anděl poklekne.

Filip přijde k Ježíšovi

Filip: „Můj anděl má taky takové krásné šaty, ale jen někdy“.

Anděl: „Filipe!“

Ježíš: „Nechej maličkého přijít ke mně.“

Filip Ježíši: „Vyprávěj mi pohádku o Betlému.“

Ježíš andělovi: „Doprovoď pacholíka na jeho cestě do Betléma.“

Píseň:……

Anděl vezme Filipa do náruče a položí ho do křesla. Filip usne.

Vypravěč:

Vidíte, Filip usnul a zdá se mu, že jde s andělem do Betléma pozdravit narozeného Ježíška. Cestou vidí veliký průvod lidí, kteří nesou Ježíškovi a jeho mamince dary. Někteří však nenesou nic, možná proto, že nic nemají. Anděl mu říká, že ti nesou Ježíškovi své srdce a to je víc nežli vánočka nebo cukroví nebo peřinka či polštářek. Filip s andělem stojí stranou a průvod pozorují. Vidí tři mudrce s dary i pastýře s ovečkami. Všichni se radují a radost má i Filip.

 

Děti ze sboru se seřadí a za sebou jdou k betlému, kde se každý pokloní, někteří pokleknou a vracejí se na své místo. Filip se probudí a zařadí se s andělem jako poslední. Přistoupí k Jezulátku, vyndá z kapsy kuličku, chvíli váhá a pak ji položí na peřinku Ježíškovi.

Filip: „Jsi tak maličký, vezmi si mou hvězdu, já mám anděla.“

Otočí se a spatří rodiče.

Filip: „Maminko, tatínku, vy jste se nerozvedli?“

Matka: „Ne, Filípku, ničeho se neboj… Budeme zase spolu, všichni tři.“

Otec i matka vezmou Filipa za ruku a odvádějí ho ke sboru, kde se zařadí.

 

OBSAZENÍ:

Vypravěč, Filip, anděl, otec, matka, Ježíš

 

REKVIZITY:

Postel, zábradlí, stromek, křeslo, andílek, bačkůrky, kulička, betlém